Trước giờ anh em sử dụng ứng dụng Calculator của iOS đều cảm thấy khó chịu khi cần chỉnh sửa 1 con số trong dãy số mà không được đúng không? Cách duy nhất là xóa đi toàn bộ và viết lại, nhưng hôm nay mình mới phát hiện một trick nhỏ để giúp anh em có thể xóa đi 1 con số trong Calculator.

Giả sử anh em muốn viết 1 dãy số: "1234567809" nhưng lại viết nhầm thành "1234567890".
Lúc này, anh em chỉ việc vuốt qua trái hoặc qua phải trên phía màn hình đen của ứng dụng, ngay lập tức con số cuối cùng của dãy số sẽ bị xóa đi


By